de meest relevante artikelen en nieuws over kunstmatige intelligentie op één plek!

 

Voorlopig geen ChatGPT en Bard voor de Rabo

Rabobank beperkt toegang tot AI-tools zoals Google Bard en ChatGPT

Rabobank stelt striktere regels op voor het gebruik van generatieve AI-tools, waaronder Google Bard en ChatGPT. Medewerkers mogen deze tools niet meer zonder expliciete toestemming gebruiken op apparatuur van het bedrijf. Teams die interesse hebben om met deze AI-tools te werken, dienen een formeel verzoek in te dienen. Na goedkeuring krijgen zij toegang tot een veilige omgeving om met deze tools te experimenteren.

Eerder dit jaar merkte de directie op dat er veelvuldig werd geëxperimenteerd met deze nieuwe tools zonder heldere afspraken. Hoewel het bestuur de potentie van AI en de bijbehorende innovatie erkent, werd vanwege zorgen over gegevensveiligheid besloten tot het inperken van dit gebruik.

Bart Leurs, de Chief Innovation and Technology Officer van Rabobank, gaf eerder aan in een interview met Management Scope dat enthousiaste ontwikkelaars experimenteerden met tools zoals ChatGPT en Google Bard. Hoewel dit leidt tot boeiende innovaties, wil de bank voorkomen dat gevoelige code of klantgegevens op platforms van Amerikaanse techgiganten belanden. Vanuit dat perspectief is besloten het gebruik van dergelijke tools vanaf bedrijfsapparatuur te verbieden.

Toen Computable de bank vroeg naar de huidige stand van zaken, bleek dat er nu een oplossing is in de vorm van een aanvraagprocedure en een speciaal beveiligde omgeving.

Inzicht in Risico’s

Naast het instellen van regels onderzoekt Rabobank ook de potentiële risico’s van generatieve AI. De bank is in gesprek met leveranciers van verschillende tools om afspraken te maken over zaken als data-opslag en datatoevoer. Tegelijkertijd wordt het personeel verder geschoold in het belang van gegevens en hun veiligheid, vooral met betrekking tot generatieve AI. Hiervoor heeft de bank een eigen Data en Analytics-academie opgezet, waar medewerkers trainingen en workshops krijgen aangeboden afhankelijk van hun rol.

Het is interessant op te merken dat Rabobank niet de enige financiële instelling is die voorzichtig is met generatieve AI; de Amerikaanse bank JP Morgan heeft ook beperkingen ingesteld voor het gebruik door haar medewerkers.

Tenslotte werkt Rabobank aan een Global Data Platform, een centrale hub waar medewerkers gegevens kunnen vinden en uploaden, fungerend als een enkele betrouwbare bron. De bank meldt dat dit platform al actief is en dat de functionaliteit ervan blijft groeien.

Dit artikel is een samenvatting van dit interview

Share This

Share This

Share this post with your friends!

/** * Adding a color picker to your form * * @link https://wpforms.com/developers/how-to-add-a-color-picker-to-your-form/ */ function wpf_dev_color_picker_field() { ?>