de meest relevante artikelen en nieuws over kunstmatige intelligentie op één plek!

 

Prompt Engineering Quickstart

Inleiding


Taalmodellen (Large Language Models LMM’s) zoals ChatGPT hebben de potentie om verschillende vakgebieden flink te beïnvloeden. Denk hierbij aam tekstgeneratie, vertaling en chatbots. Deze modellen kunnen echter soms moeite hebben om de gewenste output te produceren. Dit is waar prompt engineering om de hoek komt kijken. Met prompt engineering kunnen we inputprompts optimaliseren om taalmodellen effectiever te sturen en de gewenste resultaten te verkrijgen. In dit artikel zullen we de basisprincipes van prompt engineering verkennen en praktische tips bieden om direct aan de slag te gaan.

In dit artikel leer je:

Wat inputprompts zijn en hoe ze de interactie met taalmodellen beïnvloeden.
Waarom prompt engineering belangrijk is voor het verkrijgen van de gewenste uitvoer.
Een stapsgewijze aanpak voor prompt engineering en praktische tips om het beste uit je inputprompts te halen.

Wat zijn inputprompts?

Inputprompts vormen de basis van de “samenwerking” met taalmodellen en spelen een belangrijke rol bij het verkrijgen van de gewenste uitvoer. Een inputprompt is in feite de eerste instructie, vraag of context die aan het taalmodel wordt gegeven. Het kan een specifieke vraag zijn, zoals “Wat is de hoofdstad van Frankrijk?” of een instructie zoals “Schrijf een kort verhaal over een avontuurlijke reis naar Sint Maarten (Caribbean).”

Het type inputprompt dat je gebruikt, beïnvloedt rechtstreeks de reactie van het taalmodel. Door een goed ontworpen prompt te gebruiken, kun je de gewenste resultaten verkrijgen. Verschillende soorten inputprompts hebben verschillende effecten op de uitvoer van het taalmodel. Bijvoorbeeld, een instructie kan meer sturing geven aan het model, terwijl een open vraag meer ruimte laat voor creativiteit.

Het begrijpen van de impact van inputprompts is essentieel om taalmodellen effectief te kunnen sturen. Prompt engineering biedt een gestructureerde aanpak om de juiste inputprompts te creëren en iteratief te verfijnen, zodat je betere controle hebt over de output van het taalmodel. In het volgende deel zullen we dieper ingaan op waarom prompt engineering zo belangrijk is voor het bereiken van de gewenste resultaten met taalmodellen.

Waarom is prompt engineering belangrijk?

Prompt engineering speelt een essentiële rol bij het optimaliseren van de interactie met taalmodellen en het verkrijgen van de gewenste uitvoer. Hier zijn enkele redenen waarom prompt engineering belangrijk is:

 1. Sturen van taalmodellen: Taalmodellen zijn uiterst krachtig, maar hebben de neiging om op een generieke manier te reageren. Door middel van prompt engineering kun je de gewenste uitvoer specifieker beïnvloeden. Het stellen van gerichte vragen, het geven van duidelijke instructies en het verstrekken van relevante context kan helpen om nauwkeurigere en relevantere antwoorden te krijgen.
 2. Aanpakken van inherente biases: Taalmodellen hebben de neiging om de bestaande vooroordelen en stereotypen in de trainingsdata te weerspiegelen. Prompt engineering biedt een mogelijkheid om deze biases aan te pakken. Door zorgvuldig geformuleerde en gecontroleerde inputprompts te gebruiken, kun je proberen om ongewenste biases te verminderen en meer objectieve en eerlijke resultaten te verkrijgen.
 3. Optimaliseren van outputconsistentie: Taalmodellen kunnen inconsistent reageren op vergelijkbare inputprompts. Met prompt engineering kun je proberen om de outputconsistentie te verbeteren. Door specifieke en gestandaardiseerde prompts te ontwikkelen en te verfijnen, kun je ervoor zorgen dat het taalmodel consequent de gewenste resultaten oplevert, ongeacht de kleine variaties in de formulering van de prompt.

Prompt engineering is een krachtige techniek die de controle en richting geeft bij het gebruik van taalmodellen. Het stelt je in staat om de uitvoer beter af te stemmen op je behoeften, om te gaan met biases en om de consistentie van de output te verbeteren. In het volgende deel zullen we een stapsgewijze aanpak bespreken voor het effectief toepassen van prompt engineering.

Praktische tips voor prompt engineering

Prompt engineering vereist zorgvuldige overweging en experimentatie om de gewenste resultaten te bereiken. Hier zijn enkele praktische tips om je op weg te helpen bij het optimaliseren van inputprompts:

 • Duidelijke en beknopte prompts: Zorg ervoor dat je prompt helder en beknopt is. Vermijd ambiguïteit en formuleer je vraag, instructie of scenario zo duidelijk mogelijk. Dit helpt het taalmodel om de juiste context te begrijpen en gerichte output te genereren.
 • Specifieke instructies en voorbeelden: Geef specifieke instructies aan het taalmodel over wat je wilt dat het produceert. Gebruik concrete voorbeelden en details om het gewenste antwoord of de gewenste tekst te verduidelijken. Dit helpt het taalmodel om een nauwkeurige en relevante respons te genereren.
 • Inclusie van contextuele informatie: Overweeg het opnemen van relevante contextuele informatie in je prompt. Dit kan helpen om het taalmodel te voorzien van de nodige achtergrondinformatie om de output beter af te stemmen op de specifieke situatie of het domein waarin je werkt.
 • Balanceren tussen sturing en creativiteit: Vind de juiste balans tussen sturing geven aan het taalmodel en ruimte geven voor creativiteit. Te veel sturing kan leiden tot te rigide en voorspelbare output, terwijl te weinig sturing kan resulteren in onsamenhangende of ongewenste resultaten. Experimenteer en pas je prompt aan om de ideale balans te vinden.
 • Experimenteer en itereer: Prompt engineering is een iteratief proces. Experimenteer met verschillende formuleringen, instructies en contextuele informatie. Evalueer de resultaten en pas je prompts aan op basis van feedback en observaties. Blijf experimenteren en finetunen totdat je de gewenste uitvoer bereikt.

Prompt engineering is geen exacte wetenschap en het vereist wat geduld en creativiteit om effectieve inputprompts te ontwikkelen. Met deze praktische tips kun je echter een goede start maken en geleidelijk je prompt engineering-vaardigheden verbeteren. Onthoud dat prompt engineering een continu leerproces is, waarbij je de resultaten kunt verfijnen naarmate je meer ervaring opdoet.

Veelvoorkomende uitdagingen en mogelijke oplossingen

Prompt engineering kan enkele uitdagingen met zich meebrengen. Hier zijn enkele veelvoorkomende uitdagingen en mogelijke oplossingen om ermee om te gaan:

 • Overmatige gevoeligheid voor kleine wijzigingen in de prompt: Het taalmodel kan soms zeer gevoelig reageren op zelfs kleine wijzigingen in de prompt, wat resulteert in aanzienlijk verschillende output. Om dit te verminderen, kun je experimenteren met het toevoegen van specifieke controlewoorden of het verfijnen van de instructies om het taalmodel robuuster te maken tegen kleine variaties.
 • Onverwachte of ongewenste uitvoer: Het kan voorkomen dat het taalmodel onverwachte of ongewenste uitvoer produceert, zelfs met zorgvuldig ontworpen prompts. In dergelijke gevallen is het belangrijk om de gegenereerde output te analyseren en te begrijpen waarom dit gebeurt. Je kunt de prompt aanpassen door extra beperkingen, voorwaarden of context toe te voegen om de output te sturen in de gewenste richting.
 • Aanpakken van bias en stereotypen: Taalmodellen hebben de neiging om bestaande biases en stereotypen te reproduceren. Prompt engineering biedt een mogelijkheid om deze biases aan te pakken. Probeer neutrale en evenwichtige instructies en voorbeelden te gebruiken, vermijd generalisaties en controleer regelmatig de gegenereerde output om eventuele biases op te sporen en te corrigeren.
 • Het vinden van de juiste balans tussen sturing en creativiteit: Het is een uitdaging om de juiste balans te vinden tussen het sturen van het taalmodel voor specifieke output en het behouden van creativiteit. Experimenteer met verschillende gradaties van sturing en beoordeel de resultaten om de optimale balans te vinden. Feedback van gebruikers kan ook waardevol zijn om de gewenste balans te bepalen.
 • Het is belangrijk om flexibel te blijven en te leren van de uitdagingen die je tegenkomt tijdens prompt engineering. Door proactief te zijn, continu te experimenteren en open te staan voor aanpassingen, kun je obstakels overwinnen en je prompt engineeringvaardigheden verder ontwikkelen.

Prompt engineering is een waardevolle benadering om taalmodellen effectief te sturen en de gewenste resultaten te verkrijgen. Met duidelijke prompts, specifieke instructies, contextuele informatie en een evenwicht tussen sturing en creativiteit kun je de output van taalmodellen optimaliseren. Het omgaan met uitdagingen zoals gevoeligheid voor wijzigingen, ongewenste uitvoer, bias en balans vereist een iteratieve aanpak en flexibiliteit. Door prompt engineering toe te passen, kunnen we betere controle krijgen over taalmodellen en hun potentieel ten volle benutten in verschillende toepassingsgebieden.

Share This

Share This

Share this post with your friends!

/** * Adding a color picker to your form * * @link https://wpforms.com/developers/how-to-add-a-color-picker-to-your-form/ */ function wpf_dev_color_picker_field() { ?>