De revolutie genaamd “kunstmatige intelligentie”

AI Prompt engineering deel II

Prompt, prompting, prompt engineering, prompt opdracht…. het gaat met name om het stellen van de juiste vragen aan het AI-systeem. 

AI Prompting, het geven van instructies

Op de pagina “AI Promp Engineering de basis” bespraken we  hoe mensen AI’s kunnen instrueren om taken uit te voeren. Het proces van het instrueren van een AI om een taak uit te voeren, wordt prompting genoemd. We geven de AI een set instructies (de prompt) en deze voert de taak uit. Prompts kunnen zo eenvoudig zijn als een instructie/vraag, of zo complex als grote stukken tekst.
instructie

Wat is Kunstmatige Intelligentie eigenlijk?

Een van de eenvoudigste vormen van prompting is simpelweg het geven van instructies (soms ook wel instructie prompting genoemd). We hebben al eerder een eenvoudige instructie gezien, namelijk het samenvatten van een tekst. Moderne AI-systemen zijn echter in staat om veel complexere instructies op te volgen.

Op de afbeelding geven wij ChatGPT de volgende instructie:

“Bereken het rendement van mijn belegging groot 200 euro per maand met een looptijd van 36 maanden tegen een jaarlijkse rente van 1.7%”

Het antwoord was prima. Maar let wel, met AI weet je het nooit. Vaak kloppen antwoorden ook niet. Soms maakt het AI-systeem voor de mens onbegrijpelijke fouten. Meestal heeft dit te maken het ingeven van verkeerde instructies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan instructies die op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden. 

Gek genoeg is dit in de communicatie met mensen niet anders… Hoe vaak ben je er wel niet van uitgegaan dat je opdracht aan een collega, gezinslid, partner duidelijk was, terwijl achteraf bleek dat dit absoluut niet zo was. 

Oefening - Geeft ChatGPT een iets complexere instructie

Knip en plak de navolgende instructie eens in ChatGPT. Je vraagt ChatGPT persoons-vertrouwelijke informatie te verwijderen en deze te vervangen met placeholders. Op die manier kan je snel contracten en andere documenten hergebruiken…..

Lees het navolgende huurcontract. Verwijder alle persoonsgevoelige informatie en vervang deze met een passende placeholder. Vervang bijvoorbeeld “Jan Jansen” met “[Naam].

Huurcontract

Partijen:
Verhuurder: Jetski Private
Huurder: Jan Jansen

Object van de overeenkomst:
De verhuurder verleent aan de huurder het recht om een Jetski te huren voor recreatief gebruik. De huurder stemt ermee in om de Jetski alleen te gebruiken volgens de geldende wetten en regels.

Huurperiode en tarieven:
De huurder huurt de Jetski voor een periode van [aantal uur] uur. Het tarief bedraagt €60 per uur. De betaling dient te geschieden voorafgaand aan de huurperiode.

Verantwoordelijkheden van de huurder:
De huurder is volledig verantwoordelijk voor de Jetski gedurende de huurperiode. Eventuele schade, verlies of diefstal van de Jetski komt voor rekening van de huurder. De huurder stemt ermee in de Jetski op een veilige en verantwoorde manier te gebruiken.

Verzekering:
De huurder dient zelf een passende verzekering af te sluiten die eventuele schade aan de Jetski dekt gedurende de huurperiode.

Locatie:
De huurder verblijft in het Hilton hotel [locatie]. De Jetski dient op de afgesproken locatie te worden opgehaald en teruggebracht.

Beëindiging van de overeenkomst:
De huurder dient de Jetski terug te brengen op de afgesproken tijd en locatie. Bij niet-naleving kan de verhuurder passende maatregelen treffen en eventuele extra kosten in rekening brengen.

Toepasselijk recht:
Op deze overeenkomst is het [toepasselijk recht] van toepassing.

Door ondertekening van dit contract verklaart de huurder de bepalingen en voorwaarden van dit huurcontract te accepteren.

Datum: 16 juni 2023
Handtekening verhuurder: ___________________
Handtekening huurder: _____________________

Met deze techniek zou je ook de placeholders [Naam] en dergelijke weer kunnen vervangen met de data van een nieuwe klant. Maak nu zelf eens de instructie om [Naam] te vervangen door een fictieve naam van een nieuwe klant. Weet dat ChatGPT alle conversaties in een chat zal onthouden. 

Share This
/** * Adding a color picker to your form * * @link https://wpforms.com/developers/how-to-add-a-color-picker-to-your-form/ */ function wpf_dev_color_picker_field() { ?>