Word een expert in Prompt Engineering! Direct toepasbare slimme AI Prompts

 

Multi-shot content prompts

Multi-shot prompts zijn een krachtig instrument dat het proces van content creatie transformeert. Maar wat zijn ze precies, en hoe kunnen ze worden gebruikt? Hier is een korte en praktische inleiding.

Wat zijn multi-shot prompts?

Multi-shot prompts zijn een serie van vragen of instructies die aan een AI-systeem worden gegeven om een gedetailleerde interactie mogelijk te maken. In plaats van een enkele vraag en een enkel antwoord, leidt een multi-shot prompt de gebruiker door een proces, waarbij elke stap bouwt op de vorige.

Waarom zijn multi-shot prompts nuttig in content creatie?

1. Nauwkeurigheid

Ze bieden meer context en details, wat leidt tot preciezere en relevante antwoorden.

2. Flexibiliteit

Ze kunnen gemakkelijk worden aangepast aan verschillende situaties en behoeften, wat ze geschikt maakt voor verschillende soorten content.

3. Efficiëntie

Ze kunnen het content creatieproces versnellen door gericht vragen te stellen en snel de benodigde informatie te verzamelen.

Nu we weten wat multi-shot prompts zijn volgen nu hele nuttige voorbeelden hiervan!

Vervang de teksten tussen haakjes [..] door je eigen tekst.

STAP 1: Voorzie ChatGPT van uw bedrijfsinformatie…

“Ik zou graag uw hulp willen bij het creëren van directe respons stijl marketing content voor mijn [dienst/product].

Maar voordat we samen deze content gaan maken, zal ik je eerst een gedetailleerd overzicht geven van mijn [dienst/product]. Dit is zodat je beter kunt begrijpen hoe mijn [dienst/product] werkt, welke problemen het oplost, en hoe het mijn product klanten zal helpen.

  1. Mijn [dienst/product] is ontworpen om [uw doelgroep] [X bereiken/Y elimineren]
  2. Het belangrijkste voordeel van mijn [dienst/product] is [vul dit in]
  3. Het belangrijkste probleem dat mijn [dienst/product] oplost voor mijn marketing avatar is [vul dit in]
  4. Het belangrijkste pijnpunt dat mijn marketing avatar ervaart is [vul dit in]
  5. Het belangrijkste dat mijn [dienst/product] onderscheidt van soortgelijke [diensten/producten] op de markt is [vul dit in]
  6. Enkele van de belangrijkste kenmerken van mijn [dienst/product] zijn [vul dit in]

Voor nu wil ik niet dat u de marketingcontent maakt. Ik wil alleen dat je begrijpt wat mijn product is. Als je het begrijpt, antwoord dan gewoon met begrepen.”

Stap 2: Zodra u uw chat heeft voorzien van de bovenstaande informatie, ga verder met een van de onderstaande prompts…

Bij deze prompts hoef je de tekst tussen de haakjes niet te vervangen omdat je het systeem al hebt getraind bij de eerste stap.

Met gebruik van het ‘Situation-Complication-Resolution’ framework, schrijf een marketingcampagne schets die een [situatie] beschrijft waarmee [ideale klantpersoonlijkheid] wordt geconfronteerd, bespreekt de [complicatie] die voortvloeit uit de situatie, en presenteert onze [dienst/product] als de [oplossing] voor het probleem. Eindig met een oproep tot actie die de lezer aanmoedigt om gebruik te maken van de oplossing.
Met gebruik van het ‘Emotional Value Proposition’ framework, schrijf een marketingcampagne schets die zich richt op de [emotionele behoeften] van [ideale klantpersoonlijkheid] en presenteert onze [dienst/product] als de oplossing die aan die behoeften zal voldoen. Identificeer de [gewenste emotie], creëer een [verhaal] dat die emotie oproept, en voeg [getuigenissen] toe van klanten die die emotie hebben ervaren na gebruik van ons product.
Schrijf een marketingcampagne schets met behulp van het ‘Customer Journey Map’ framework dat de reis van [bewustzijn] naar [conversie] voor [ideale klantpersoonlijkheid] visualiseert en content creëert die overeenkomt met elke fase. Identificeer hun [pijnpunten] en presenteer onze [dienst/product] als een oplossing voor die problemen, en belicht de [functies] en [voordelen] van ons product en leg uit hoe het hun situatie kan [verbeteren].
Met behulp van het ‘Marketing Funnel’ framework, schrijf een marketingcampagne schets die zich richt op de [bewustzijn/overweging/conversie] fase van de klantreis en afstemt op de doelen van elke fase. Belicht de [kenmerken] van onze [dienst/product] en leg uit hoe het een [probleem] kan [oplossen] of een [doel] kan bereiken voor [ideale klantpersoonlijkheid].
Schrijf een marketingcampagne schets met behulp van het ‘Empathy Map’ framework om de gedachten, gevoelens en behoeften van [ideale klantpersoonlijkheid] te begrijpen. Identificeer hun pijnplekken en creëer content die deze problemen aanspreekt, en richt je op hun [gedachten], [gevoelens], en [behoeften] met onze [dienst/product].
Met gebruik van het ‘SCAMPER’ framework, schrijf een marketingcampagne schets die creatieve manieren voorstelt om ons [dienst/product] te [vervangen/combineren/aanpassen/wijzigen/voor andere doeleinden gebruiken/elimineren/herindelen] om het aantrekkelijker te maken voor [ideale klantpersoonlijkheid].
Met gebruik van het ‘Product-Market Fit’ framework, schrijf een marketingcampagne schets die aantoont hoe onze [dienst/product] perfect past bij de behoeften en pijnpunten van [ideale klantpersoonlijkheid]. Identificeer de specifieke problemen die de doelmarkt ondervindt, leg uit hoe ons product deze problemen aanpakt, en geef bewijs of getuigenissen om onze beweringen te ondersteunen. Benadruk de voordelen van het gebruik van ons product en hoe het het leven of de zaken van de lezer kan verbeteren.
Schrijf een marketingcampagne schets met behulp van het ‘Storyboard’ framework om de belangrijkste elementen van een [verhaal] over onze [dienst/product] te schetsen. Neem de [hoofdpersoon], [conflict] en [oplossing] op en gebruik deze elementen om een meeslepend verhaal te creëren dat resoneert met [ideale klantpersoonlijkheid].
Met behulp van het ‘Myth-Busting’ framework, schrijf een marketingcampagne schets die veelvoorkomende misvattingen of mythen over onze [dienst/product] identificeert en weerlegt. Geef [feiten] en [bewijs] om mijn beweringen te ondersteunen.
Schrijf een marketingcampagne schets met behulp van het ‘Storytelling’ framework om een verhaal rond onze [dienst/product] te creëren. Gebruik [personages], [plot] en [setting] om [ideale klantpersoonlijkheid] te betrekken en emotionele verbindingen te creëren.
Met gebruik van het ‘Case Study’ framework, schrijf een marketingcampagne schets die een echt voorbeeld presenteert van hoe onze [dienst/product] een [probleem] succesvol heeft opgelost of een [doel] heeft bereikt voor een specifieke [klant]. Neem details op over de [uitdagingen] waarmee de klant werd geconfronteerd en hoe ons product een [oplossing] bood.
Schrijf een marketingcampagne schets met behulp van het ‘Question-Answer’ framework dat begint met een [vraag] die relevant is voor [ideale klantpersoonlijkheid] en biedt een grondig en informatief antwoord. Leg het belang van de vraag uit en waarom het belangrijk is voor de lezer.
Met gebruik van het ‘Compare-Contrast’ framework, schrijf een marketingcampagne schets die twee of meer opties of ideeën vergelijkt en contrasteert om [ideale klantpersoonlijkheid] te helpen een geïnformeerde beslissing te nemen. Leg de voor- en nadelen van elke optie uit en geef voorbeelden om mijn punten te ondersteunen.
Schrijf een marketingcampagne schets met behulp van het ‘How-To’ framework om stapsgewijze instructies te geven over hoe een specifieke [taak] te voltooien of een bepaald [doel] te bereiken voor [ideale klantpersoonlijkheid]. Neem duidelijke en bondige stappen en eventuele benodigde hulpmiddelen of bronnen op.
Met gebruik van het ‘Problem-Solution’ framework, schrijf een marketingcampagne schets die een [probleem] identificeert waarmee [ideale klantpersoonlijkheid] wordt geconfronteerd en biedt een oplossing via onze [dienst/product]. Leg uit hoe ons product hun probleem kan oplossen en hun situatie kan verbeteren.
Schrijf een marketingcampagne schets met behulp van het ‘Scannable Content’ framework om content te creëren die gemakkelijk te scannen en snel te lezen is voor [ideale klantpersoonlijkheid]. Neem duidelijke koppen, opsommingstekens en korte alinea’s op om de content toegankelijker en effectiever te maken.
Schrijf een [soort content] met het Rule of One framework dat zich richt op één belangrijk [idee], één belangrijke [boodschap] of één belangrijke [oproep tot actie] om de content effectiever en gedenkwaardiger te maken.
Met gebruik van het PESO-model, creëer een [soort content] dat [betaald], [verdiend], [gedeeld] of [eigen] is om een breder [publiek] te bereiken en [betrokkenheid] te vergroten. Schrijf een [soort content] met het SPIN framework dat specifiek, prikkelend, informatief en emotioneel [taalgebruik] gebruikt om overtuigende content te creëren die de lezer aanzet tot [actie].
Creëer content met het VAKOG-model dat zich richt op de zintuigen door het gebruik van [visuele], [auditieve], [kinesthetische], [olfactorische], en [gustatorische] beschrijvingen. Gebruik deze technieken om de lezer onder te dompelen in een beleving en om een diepere emotionele band te creëren met [ideale klantpersoonlijkheid].
/** * Adding a color picker to your form * * @link https://wpforms.com/developers/how-to-add-a-color-picker-to-your-form/ */ function wpf_dev_color_picker_field() { ?>