de meest relevante artikelen en nieuws over kunstmatige intelligentie op één plek!

 

OESO waarschuwt: AI kan arbeidsmarkt grondig veranderen

Hoewel kunstmatige intelligentie (AI) tot op heden een relatief kleine invloed heeft op de arbeidsmarkt, heeft het wel het potentieel om aanzienlijke veranderingen in de werkgelegenheid teweeg te brengen. Het besef hiervan leidt tot groeiende bezorgdheid onder werknemers over hun carrièrefutuur.

Dit is de conclusie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in haar Employment Outlook voor 2023.

Deze internationale organisatie, gesteund door vele prominente industrielanden, heeft data verzameld van ongeveer 2000 werkgevers en 5300 werknemers in zeven verschillende landen. Uit dit onderzoek blijkt dat bedrijven die vroegtijdig AI hebben geïmplementeerd, over het algemeen terughoudend zijn in het reduceren van hun personeelsbestand. Het lijkt erop dat tools zoals chatbots, zoals ChatGPT, voornamelijk assistentie bieden bij taken die werknemers als minder aangenaam ervaren.

Transformatie De OESO geeft echter aan dat AI nog in de kinderschoenen staat en dat we mogelijk aan de rand van een aanzienlijke “AI-transformatie” staan. De organisatie schat in dat ongeveer 27% van de banen een significant risico lopen om door automatisering te worden vervangen. Vooral banen die momenteel worden uitgevoerd door mensen met een lagere opleiding, zoals in de bouw, landbouw, en in mindere mate in industrie en vervoer, kunnen door AI worden overgenomen.

Uit de studie blijkt verder dat 60% van de werknemers vreest hun baan binnen een decennium te verliezen vanwege AI. Een vergelijkbaar percentage maakt zich zorgen over een mogelijke loonverlaging in hun vakgebied vanwege AI-invloeden. Een grote meerderheid (drie op de vier) stelt dat AI het werktempo heeft verhoogd, terwijl meer dan de helft zich zorgen maakt over privacykwesties.

Opleiding Met de snel evoluerende AI-technologieën pleit de OESO voor een verandering in vaardigheden. Ze adviseren overheden om bedrijven te stimuleren meer in opleidingen te investeren. Ook benadrukt de OESO de noodzaak van strategieën om mogelijke AI-risico’s in de werkomgeving aan te pakken.

Diverse stakeholders uit de bedrijfswereld hebben al opgeroepen tot een duidelijker AI-regelgevingskader. Ook op Europees niveau worden hier stappen in gezet. OESO-leider Mathias Cormann benadrukt het belang van proactieve maatregelen “om de voordelen van AI te optimaliseren en tegelijkertijd de potentiële uitdagingen adequaat aan te pakken”.

Lees hier het gehele onderzoek

Share This

Share This

Share this post with your friends!

/** * Adding a color picker to your form * * @link https://wpforms.com/developers/how-to-add-a-color-picker-to-your-form/ */ function wpf_dev_color_picker_field() { ?>