de meest relevante artikelen en nieuws over kunstmatige intelligentie op één plek!

 

Gaat AI de waarde van je woning bepalen?

Urban Visual Intelligence: Een Revolutionaire Kijk op Stadsanalyse door AI

In een tijdperk waarin kunstmatige intelligentie (AI) een steeds prominentere rol speelt in tal van industrieën, heeft een recent onderzoek de potentie om onze perceptie van stadsplanning en -analyse volledig te transformeren.

De Subtiliteit van Stedelijke Beelden

De complexiteit van stedelijke omgevingen is niet nieuw. Decennialang hebben sociologen, stadsplanners en geografen geprobeerd de subtiele aanwijzingen te ontcijferen die verborgen liggen in de stedelijke textuur. Van het type straatmeubilair tot de architectonische keuzes in gevelontwerpen, elk element kan een verhaal vertellen over de geschiedenis, cultuur en sociaaleconomische status van een gebied.

De AI-aanpak

Dit onderzoek zet een grote stap voorwaarts door gebruik te maken van een geavanceerd computer vision model. Door 27 miljoen straatbeeldfoto’s uit 80 Amerikaanse counties te analyseren, hebben de onderzoekers een schat aan informatie ontdekt:

  • Het model kon verschillende stedelijke elementen identificeren, zoals straatmeubilair, stoepen, gevels van gebouwen, en vegetatie.
  • Deze visuele elementen werden vervolgens gekoppeld aan sociaaleconomische data, waardoor opvallende correlaties en patronen aan het licht kwamen.


Verbluffende Ontdekkingen

Enkele van de meest intrigerende bevindingen uit het onderzoek zijn:

  • Vegetatie en Welvaart: Gebieden met een hogere dichtheid aan vegetatie werden vaak geassocieerd met hogere inkomensniveaus en welvaart. Dit kan wijzen op betere stadsplanning of hogere investeringen in groene ruimtes in welvarende gebieden.
  • Architectuur en Demografie: Beeldanalyse van gebouwen toonde aan dat bepaalde architectonische stijlen en gevelelementen correleerden met specifieke demografische en culturele groepen.


Implicaties voor Nederland

De methodologische benadering en de bevindingen van dit onderzoek zijn universeel en kunnen gemakkelijk worden toegepast op Nederlandse steden. Stel je een toekomst voor waarin AI wordt gebruikt om stadsplanning in Amsterdam, Rotterdam of Utrecht te informeren, waarbij planners in realtime feedback krijgen over hoe bepaalde ontwerpelementen waarschijnlijk zullen resoneren met de lokale bevolking.

Blik op de Toekomst

Met de groeiende capaciteit van AI en computer vision kunnen we in de nabije toekomst nog gedetailleerdere analyses verwachten. Dit kan variëren van het voorspellen van stedelijke groei en migratiepatronen tot het identificeren van gebieden die waarschijnlijk zullen profiteren van stedelijke vernieuwingsprojecten. De synergie tussen AI en stadsplanning kan leiden tot meer leefbare, duurzame en inclusieve stedelijke omgevingen.

Dieper Duiken

Voor degenen die een diepgaande duik willen nemen in de technische en methodologische details van dit onderzoek, is het originele artikel een must-read. Het biedt uitgebreide inzichten in de data-analyse, de gebruikte modellen en de potentiële toekomstige toepassingen van dit soort onderzoek.

Manipulatie

Wij begrijpen als geen ander dat ook de bouwtechnische staat, en zaken zoals woonoppervlak, perceeloppervlak, ligging e.d. van toepassing zijn op de waarde van een woning. Maar als je nagaat hoeveel databronnen een AI-systeem op dit moment al kan koppelen om meer over een woning te weten te kunnen komen, denk hierbij bijvoorbeeld aan het kadaster e.d. Tel daar eens alle overige data bij op die bijvoorbeeld vrij bij het CBS te downloaden is over alle regio’s in Nederland, tel daar eens alle informatie op die al bekend is in databases over waterstanden, bodemgesteldheid (https://overstroomik.nl/ enzovoorts enzovoorts. Het is voor ons niet ondenkbaar dat alle openbare bronnen in combinatie met superslimme AI-modellen zoals in dit onderzoek straks leiden tot systemen die gebruikt worden door verzekeraars, banken en makelaars om op grote schaal de waarde van het vastgoed te bepalen en om op grote schaal risicoprofielen op te stellen die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden bij het toekennen van een verzekering of hypotheek. Al met al een zeer interessante ontwikkeling om eens goed te blijven volgen……

Share This

Share This

Share this post with your friends!

/** * Adding a color picker to your form * * @link https://wpforms.com/developers/how-to-add-a-color-picker-to-your-form/ */ function wpf_dev_color_picker_field() { ?>