de meest relevante artikelen en nieuws over kunstmatige intelligentie op één plek!

 

Businesscase : TA met de ChatGPT code interpreter

Kunstmatige intelligentie (AI) wordt steeds vaker gebruikt bij technische analyse van crypto currency. AI-modellen kunnen worden gebruikt om complexe gegevens te analyseren, patronen te herkennen en voorspellingen te doen over toekomstige prijzen. In deze blogpost zullen we bespreken hoe AI wordt gebruikt bij technische analyse van crypto currency. We zullen ook enkele van de voor- en nadelen van AI voor technische analyse bespreken. Ook gaan wij zelf aan de slag met data van ETH, gaan wij eens kijken of we iets aan deze data hebben.

Wat is technische analyse?

Technische analyse is een methode voor het voorspellen van de toekomstige prijs van een asset door het analyseren van historische prijsgegevens. Technische analisten gebruiken een verscheidenheid aan indicatoren en grafieken om patronen te herkennen die kunnen worden gebruikt om in- en verkoopmomenten te identificeren.

Hoe wordt AI gebruikt bij technische analyse?

 • Grote hoeveelheden gegevens te analyseren die handmatig onmogelijk zouden zijn om te verwerken.
 • Patronen te herkennen die voor de mens moeilijk te zien zijn.
 • Voorspellingen te doen over toekomstige prijzen die nauwkeuriger zijn dan traditionele technische analysemethoden.

Aan de slag!

Allereerst hebben wij data nodig. Ga hiervoor eens naar: https://coinmarketcap.com/currencies/ethereum/

eth all time

Klik “All” aan en download daarna het .csv bestand. Je download dan alle beschikbare handels en prijsinformatie van cryptomunt Etherium. Je kan er uiteraard ook voor kiezen om een (kortere) periode te kiezen. Maar voor dit voorbeeld kiezen wij gewoon voor “All”.

Ga nu naar ChatGPT en kies onder ChatGPT-4 voor de “Code Interpreter”

chatgpt 4 code interpreter

Je ziet nu in je promptscherm een plusje staan. Daar kan je bestanden uploaden. Upload aldaar het zojuist gedownloade .csv bestand. En geef (bijvoorbeeld) de volgende prompt om ChatGPT alvast te “Primen” :

Je bent gespecialiseerd in het uitvoeren van technische analyses. Het bestand in bijlage is een .csv bestand met prijsinformatie en handelsvolume van de cryptocurrency “Etherium”. Ik wil je verzoeken alvast het bestand in te lezen. Daarna ga ik je inhoudelijke vragen stellen over de data. Is dat duidelijk?

De code interpreter zal nu voor je aan het werk gaan. Je zal zien dat er een paar foutmeldingen worden gegeven. Deze hebben vaak betrekking tot het gebruikte ISO formaat of punten en komma’s. ChatGPT corrigeert dit allemaal zelf en zal je na het succesvol inlezen van de data de volgende vraag stellen:

Wat zou je verder willen weten of analyseren over deze gegevens?

Als je helemaal nieuw bent met TA (Technische Analyse) dan kan je ChatGPT gewoon vragen welke mogelijkheden je hebt? Je kan hiervoor de volgende prompt gebruiken:

Welke analyses zijn er voor jou mogelijk op basis van de aangeboden/ ingelezen data?

Beschikbare analyses

ChatGPT beschrijft een 10 tal mogelijke analyses. Tevens geeft ChatGPT een korte uitleg bij iedere analyse:

TA

Wellicht heb je wel eens van deze analyses gehoord, of niet. Zogenaamde “Finfluencers” en zelf benoemde TA Guru’s slingeren vaak met deze termen. Zij roepen dan…. O sh*t ik zie in de grafieken een “Death cross” nu gaan we allemaal naar de….. Of juist…. Ik zie in de grafieken een “Golden Cross” dames en heren, dit is extreem bullish, we moeten dus gaan kopen!

Laten we eens starten met een trendanalyse…. We stellen ChatGPT gewoon de volgende vraag:

Kan je beginnen met een trendanalyse? Wat valt op en hoe kan ik dat interpreteren?

ChatGPT komt vervolgens met de volgende analyse:

eth 1

Na de grafiek volgt ook de toelichting

eth 2

ChatGPT geeft dus een kwalitatief goede beschouwing van de trends. De conclusies zijn natuurlijk vrij vanzelfsprekend, maar wat ons betreft is dit een goede start. Tijd om verder te gaan!

Zou je nu verder kunnen gaan met een volatiliteitsanalyse?
Eth 3
Eth 4

Ook hier weer een degelijk en vooral eenvoudige toelichting op de data / grafiek. Uiteraard is het mogelijk om deze data in Trading View zelf ook te extraheren, maar dat vergt veel kennis en oefening. Op deze manier krijg je de analyse netjes met toelichting voorgescholteld.

We gaan verder…….

zou je een RSI analyse kunnen maken en weer toelichten?
eth 5
Eth 6

Indien je het niet geheel begrijpt, kan je ChatGPT gewoon verder om verduidelijking vragen. Je zal hierop dan gewoon antwoord krijgen. Omdat de MACD (De Moving Average Convergence Divergence) een vaakgebruikte analyse is gaan we snel verder:

Graag nu door met de MACD analyse
eth 7
eth 8
eth 9
kan je toelichten wat goede momenten waren geweest om te kopen en te verkopen op basis van de MACD?
eth 10
eth 11

Wederom duidelijk te volgen taal en objectief advies. We kunnen op deze manier nog wel uren doorvragen maar dat voegt weinig verder toe. Ons doel was om je te laten zien hoe snel je met de code interpreter van ChatGPT een degelijke TA kunt uitvoeren en ook hoe snel je deze materie door de goede duidelijke uitleg en visualisaties kunt leren. Dit leerproces is volgens ons heel krachtig omdat het een combinatie is tussen zelf doen, uitleg krijgen (van een geduldigde docent) en de mogelijkheid om verdiepende vragen te stellen.

Tot slot stellen wij een laatste vraag:

Zou je alle gemaakte analyses kort kunnen samenvatten in managementadvies vorm?

ChatGPT gaf op basis hiervan de volgende samenvatting

Managementadvies: Ethereum Technische Analyse

 1. Trendanalyse: Ethereum heeft sinds de introductie in 2015 verschillende opmerkelijke prijstrends ervaren. Na een initiële stabiliteit zagen we sterke stijgingen in 2017 en 2020-2021, gevolgd door correcties.
  Advies: De historische prijstrends van Ethereum benadrukken het potentieel voor hoge rendementen maar ook voor aanzienlijke risico’s. Een gediversifieerde portefeuillestrategie wordt aanbevolen.
 2. Volatiliteitsanalyse: Ethereum heeft perioden van hoge volatiliteit ervaren, vooral tijdens snelle prijsstijgingen en correcties.
  Advies: Hogere volatiliteit betekent grotere prijsschommelingen op korte termijn. Beleggers moeten voorbereid zijn op potentiële korte-termijnverliezen en overwegen om een langetermijnstrategie te hanteren.
 3. RSI-analyse: De RSI heeft gedurende verschillende perioden overbought en oversold condities aangegeven. Deze signalen kunnen wijzen op mogelijke omkeringen in de prijstrend.
  Advies: Monitor de RSI regelmatig om potentieel overbought of oversold condities te identificeren. Het kan nuttig zijn om deze signalen te combineren met andere analyses alvorens handelsbeslissingen te nemen.
 4. MACD-analyse: De MACD heeft verschillende koop- en verkoopsignalen gegenereerd. Hoewel sommige van deze signalen goed getimed waren, waren andere mogelijk minder accuraat.
  Advies: Gebruik de MACD in combinatie met andere indicatoren en analyses. Overweeg het instellen van stop-loss orders om het risico te beheersen.

Algemeen Advies

Cryptocurrencies, waaronder Ethereum, zijn volatiele activa die aanzienlijk rendement kunnen bieden maar ook aanzienlijke risico’s met zich meebrengen. Technische analyse biedt waardevolle inzichten maar moet worden gebruikt in combinatie met fundamentele analyse, risicobeheer en een duidelijk beleggingsdoel. Overweeg om advies in te winnen bij financiële professionals alvorens grote investeringsbeslissingen te nemen

Afsluitend

Er zijn nog veel meer analyses mogelijk, daarnaast kan er per analyse meer diepgang worden gezocht door verdiepende vragen te stellen. Omdat dit artikel wel heel lang zou worden als we alle mogelijke analyses zouden uitvoeren houden wij het hierbij. Het gaat om het proces en niet om de resultaten in deze!

Share This

Share This

Share this post with your friends!

/** * Adding a color picker to your form * * @link https://wpforms.com/developers/how-to-add-a-color-picker-to-your-form/ */ function wpf_dev_color_picker_field() { ?>